• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Παρακέντηση μαστού

Παρακέντηση μαστού - FNA (fine needle aspiration)

Η παρακέντηση μαστού γίνεται σχεδόν πάντα με υπερηχογραφικό έλεγχο και αφορά σε ευρήματα του μαστού για τα οποία πρέπει να έχουμε πληροφορίες όχι μόνο απεικονιστικές, αλλά και για το είδος των κυττάρων τους.


Αφορά δηλαδή κύστες ή συμπαγή στοιχεία τα οποία τρυπάμε με μια λεπτή βελόνα και αναρροφούμε μέρος του περιεχομένου τους προκειμένου, μετά από κυτταρολογική εξέταση να μάθουμε να είναι κακοήθη. Πολλές φορές η πληροφορία που παίρνουμε είναι σημαντική τόσο για το αν πρέπει να αφαιρέσουμε την επίμαχη βλάβη, όσο και για το τι είδους επέμβαση θα πραγματοποιηθεί για την αφαίρεσή της.


Παλαιότερα υπήρχαν ερωτηματικά για το αν η παρακέντηση μπορεί να διασπείρει κακοήθη κύτταρα μιας βλάβης και να επιδεινώσει ην εξέλιξη ενδεχόμενου καρκινώματος. Μετά από εκτεταμένες και επανειλημμένες έρευνες τα ερωτήματα αυτά έχουν πλέον απαντηθεί και έχει κριθεί ότι δεν υπάρχει περεταίρω κίνδυνος για μια γυναίκα από τον ήδη υπάρχοντα λόγω της βλάβης που έχει στο μαστό της.


Με λίγα λόγια η παρακέντηση μορφωμάτων του μαστού είναι ασφαλής εφόσον γίνεται υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις και μας παρέχει σημαντικότατες πληροφορίες για τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανών ευρημάτων.