Search
Close this search box.

για ΡΑΝΤΕΒΟΥ καλέστε +30 2107215034

eksosomatiki_stadia

Εξωσωματική στάδια

Τι εννοούμε με τον όρο εξωσωματική γονιμοποίηση και ποια τα στάδια της διαδικασίας;


Με τον όρο Εξωσωματική Γονιμοποίηση εννοούμε την τεχνητή γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο στο εργαστήριο και όχι μέσα στο σώμα της γυναίκας όπως γίνεται στη φύση. Την εφαρμόζουμε σε ζευγάρια που προσπαθούν να τεκνοποιήσουν χωρίς επιτυχία για διάστημα 12 μηνών. Η εξωσωματική γονιμοποίηση IVF αποτελεί μια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η οποία περνάει από διάφορα στάδια για την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Ποσοστά επιτυχίας


Σήμερα, νέες μέθοδοι μας βοηθούν να βελτιώνουμε τα ποσοστά επιτυχίας. Μετά από πολλές έρευνες δεκάδων ετών έχουμε καταλήξει με σιγουριά στο συμπέρασμα ότι τα φάρμακα της εξωσωματικής δεν προκαλούν καρκίνο στις γυναίκες.

Με την μικρογονιμοποίηση ICSI μεταφέρουμε το σπερματοζωάριο μέσα στο ωάριο, βελτιώνοντας τα ποσοστά επιτυχίας σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας.

Η μέθοδος time lapse επιτρέπει να παρακολουθούμε τις διαιρέσεις των κυττάρων των εμβρύων χωρίς να εκθέτουμε τα έμβρυα στο περιβάλλον και επιλέγουμε με τη μέθοδο της τεχνητής νοημοσύνης αυτά τα οποία είναι τα υγιέστερα.

Κατά τη διάρκεια της υαλοποίησης vitrification, καταψύχουμε έμβρυα με μεγάλη επιτυχία και τα χρησιμοποιούμε σε μελλοντικές προσπάθειες.

Με τη κατάψυξη ωαρίων μπορούμε να σταματήσουμε το χρόνο και να παρατείνουμε τη γονιμότητα για χιλιάδες γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά άμεσα. Επιπλέον, με τη νόμιμη δωρεά ωαρίων εξασφαλίζουμε στις γυναίκες προχωρημένης ηλικίας ή και αυτές που δεν έχουν καλή ποιότητα ωαρίων ότι μπορούν να κάνουν παιδιά.

Με τη θεσμοθετημένη παρένθετη μητρότητα, γυναίκες χωρίς μήτρα ή με σημαντικά προβλήματα υγείας μπορούν να αποκτήσουν παιδί.

Με τη λαπαροσκόπηση και την υστεροσκόπηση, επιτυγχάνουμε σημαντική βελτίωση της μήτρας και του περιβάλλοντος στο οποίο μεταφέρουμε τα έμβρυα.


Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Ποια είναι τα στάδιά της;

 

Τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι πολύ συγκεκριμένα και μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

Απαραίτητα είναι για τη γυναίκα ένα υπερηχογράφημα, ορμονικός έλεγχος και σαλπιγγογραφία και σπερμοδιάγραμμα στον άνδρα. Ανάλογα με το υπάρχον πρόβλημα και την κρίση του ο γυναικολόγος μπορεί να συστήσει Λαπαροσκόπηση ή και Υστεροσκόπηση.

Η θεραπεία ξεκινά τη 2η ημέρα του κύκλου με διέγερση των ωοθηκών ώστε αυτές να αναπτύξουν πολλά ωάρια και όχι ένα όπως γίνεται σε ένα φυσιολογικό κύκλο. Στη συνέχεια η ασθενής προσέρχεται για υπερηχογράφημα και έλεγχο του αριθμού και μεγέθους των ωοθυλακίων καθώς επίσης και του πάχους του ενδομητρίου. Αν χρειαστεί γίνονται αυξομειώσεις στη δόση των ορμονών.

Περιμένουμε μέχρι τα ωοθυλάκια, τα οποία περιέχουν τα ωάρια, να φτάσουν ένα κρίσιμο μέγεθος και στη συνέχεια κάνουμε την ωοληψία.
Η διαδικασία της ωοληψίας γίνεται περίπου 36 ώρες μετά την τελευταία ένεση. Το υγρό από τα ωοθυλάκια αναρροφάται και με μικροσκόπιο βρίσκουμε τα ωάρια.

Στη συνέχεια ωάρια και σπερματοζωάρια γονιμοποιούνται με μικρογονιμοποίηση, τοποθετούνται μέσα σε ειδικό θρεπτικό καλλιεργητικό υλικό και την επόμενη ημέρα ελέγχεται πόσα έχουν γονιμοποιηθεί και έχουν γίνει έμβρυα. Τα ωάρια γονιμοποιούνται σε ένα ποσοστό 66%. 24 ώρες μετά, ελέγχεται και η ποιότητα των εμβρύων.

Η εμβρυομεταφορά γίνεται συνήθως 3-5 ημέρες μετά την ωοληψία. Δεν απαιτεί νάρκωση και είναι μια απλή και ανώδυνη διαδικασία για την ασθενή. Συνήθως τοποθετούνται 2 έμβρυα. Γενικά ο αριθμός των εμβρύων που μεταφέρονται τείνει να μειωθεί στις μέρες μας για την αποφυγή δίδυμης κύησης.

 

Εξωσωματική γονιμοποίηση: Τι ενδείκνυται σε περίπτωση που περισσέψουν έμβρυα καλής ποιότητας αφού ολοκληρωθούν όλα τα στάδια;

 

Αν περισσέψουν έμβρυα και είναι πολύ καλής ποιότητας τότε μπορούν να καταψυχθούν με ασφάλεια και να χρησιμοποιηθούν από το ζευγάρι σε μελλοντική προσπάθεια η οποία δεν περιλαμβάνει τη διαδικασία της διέγερσης των ωοθηκών, ούτε και ωοληψία.

9 ημέρες μετά την εμβρυομεταφορά γίνεται τεστ εγκυμοσύνης. Τα ποσοστά επιτυχίας κυμαίνονται μεταξύ 50-60% για γυναίκες μέχρι 35 ετών. Πολύ σημαντικοί παράγοντες είναι η ηλικία της γυναίκας, τα επίπεδα των ορμονών της και βέβαια το σπέρμα του συζύγου. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό τότε πραγματοποιείται έλεγχος με υπερήχους σε 2 εβδομάδες για να επιβεβαιωθεί πως όλα βαίνουν καλώς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξωσωματική και τα στάδια αυτής, επικοινωνήστε με τον έμπειρο Μαιευτήρα – Γυναικολόγο Δρ. Χάρη Χηνιάδη.

εξωσωματική γονιμοποίηση

Κονδυλώματα – HPV

Λαπαροσκοπική – Ρομποτική
& Υστεροσκοπική Χειρουργική

Εγκυμοσύνη