• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Ανδρική Υπογονιμότητα - Άρθρα

Στη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών το ποσοστό της υπογονιμότητας στα ζευγάρια έχει τετραπλασιαστεί, από 4% το 1965 σε 10% το 1982 και 16% σήμερα. Στις μέρες μας ο πιο συχνά απαντώμενος λόγος υπογονιμότητας είναι ο χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων στους άντρες. Τι συμβαίνει λοιπόν και όλα πάνε στραβά;

Κατά κάποιο τρόπο τίποτε δεν πάει στραβά. Απλά πολλοί παράγοντες επιδρούν σε μικρό βαθμό ο καθένας, αρκετά όμως ώστε συνολικά να αλλάξουν την εικόνα της ποιότητας του αντρικού σπέρματος.

Έχει πλέον γίνει αποδεκτό ότι ένα σπέρμα με μετρήσεις κάτω από το όριο των 15 εκατομμυρίων σπερματοζωαρίων ανά κυβικό εκατοστό ( 20 million/ml) είναι συνδεδεμένο με μειωμένη γονιμότητα. Επιπλέον το ποσοστό των ανδρών που πέφτουν κάτω από αυτό το όριο αυξάνεται συνεχώς.

Υπάρχουν όμως απόψεις που λένε πως με διαφορετικές μεθόδους μέτρησης το πρόβλημα που ανακύπτει δεν είναι και τόσο σοβαρό. Πάνω από 60 διαφορετικές μελέτες από το 1930 μέχρι σήμερα αμφισβητούνται για τον τρόπο με τον οποίον έγινε η επιλογή των ασθενών και για τις διαφορετικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους. Επίσης η μετάπτωση της ποιότητας του σπέρματος ακόμα και στον ίδιο άνδρα κάνει την εξαγωγή συμπερασμάτων ακόμη πιο δύσκολη.

Όμως πολλές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ποσότητα των σπερματοζωαρίων στο γενικό πληθυσμό πέφτει. Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποίησε στατιστικές μεθόδους οι οποίες διορθώνουν τους παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Το συμπέρασμα ήταν ότι στις ΗΠΑ υπάρχει μια στατιστικά σημαντική μείωση του αριθμού σπερματοζωαρίων στο ανθρώπινο σπέρμα από τα 113 στα 66 millions/ml τα τελευταία 25 χρόνια. Ταυτόχρονα ένας σημαντικός αριθμός προσεκτικά δομημένων Ευρωπαϊκών μελετών, που δύσκολα κάποιος στατιστικολόγος μπορεί να αμφισβητήσει, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σε πολλές περιοχές της γης ο αριθμός των σπερματοζωαρίων πέφτει ταχύτατα.

Γιατί όμως πρέπει να ανησυχούμε αφού οι αριθμοί αυτοί (66 εκατομμύρια /κ.εκ.!) φαίνονται τόσο μεγάλοι και επιπλέον παράγονται 1,000 περίπου σπερματοζωάρια κάθε δευτερόλεπτο;

Η απάντηση έγκειται στο ότι χρειάζονται πολλά εκατομμύρια σπερματοζωάρια να κολυμπήσουν σε όλη τη διαδρομή της μήτρας και της σάλπιγγας προς το ωάριο και μόλις μερικές εκατοντάδες από αυτά φθάνουν στον τελικό τους προορισμό. Αν λοιπόν ένας κατά τ' άλλα «ασήμαντος» παράγοντας επιδράσει, μπορεί ένας άνδρας που βρίσκεται στο μεταίχμιο της υπογονιμότητας να καταστεί πρακτικά υπογόνιμος.


Τα χημικά μιμούνται τα ανθρώπινα οιστρογόνα.

Για την επιτυχημένη αναπαραγωγή είναι απαραίτητη η ισορροπία των φυσιολογικών οιστρογόνων στον οργανισμό του ανθρώπου. Μελέτες όμως έχουν αποδείξει ότι τα οιστρογόνα του περιβάλλοντος (χημικά που μιμούνται τη δράση των φυσιολογικών οιστρογόνων) «μπερδεύουν» τους υποδοχείς οιστρογόνων του σώματός μας και δημιουργούν προβλήματα υπογονιμότητας.

Ήδη για μερικά εντομοκτόνα έχει αποδειχθεί ότι δρουν σαν περιβαλλοντικά οιστρογόνα. Νεότερες έρευνες δείχνουν πως όλο και περισσότερες χημικές ουσίες, όπως για παράδειγμα το προθετικό τροφών βουτυλιωμένη υδροξυανισόλη (ΒΗΑ), είναι περιβαλλοντικά οιστρογόνα. Επίσης διάφορες άλλες ουσίες, όπως τα πλαστικά και το PVC, βρέθηκε ότι έχουν μερική οιστρογονική δράση.


Στρες και κάπνισμα

Γενικά η αγχώδης και καθιστική ζωή και το γρήγορο φαγητό δεν βοηθούν την βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος. Οι καπνιστές έχουν κατά μέσον όρο 13-17% λιγότερο σπέρμα από τους μη καπνιστές. Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα, όπου καπνιστές εξετάστηκαν 5 και 15 μήνες μετά την διακοπή του καπνίσματος, η ποσότητα των σπερματοζωαρίων τους αυξήθηκε από 50 έως 800%! Γίνεται εμφανές πως στον καπνό του τσιγάρου περιέχονται χημικές ουσίες που βλάπτουν το σπέρμα, αλλά επίσης ότι ευτυχώς η βλάβη αυτή είναι αναστρέψιμη.