• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος


Collect & freeze


Οι σύγχρονες συνθήκες τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο έχουν οδηγήσει τις γυναίκες να καθυστερούν την τεκνοποίηση μέχρι να ολοκληρώσουν την καριέρα τους ή μέχρι να βρουν την εργασία που επιθυμούν και να είναι οικονομικά αυτόνομες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που είναι άνω της ηλικίας των 40 ετών και επιθυμούν να κάνουν παιδί.


Δυστυχώς με τα χρόνια το ωοθηκικό δυναμικό της γυναίκας μειώνεται και η δυνατότητα να παράγουν πολλά και καλά ωάρια, τα οποία θα είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν στην εξωσωματική γονιμοποίηση μειώνεται και αυτή. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να πετύχουμε εγκυμοσύνη με εξωσωματική γονιμοποίηση σε γυναίκες οι οποίες είναι άνω των 40-41 ετών ή ακόμα και σε γυναίκες οι οποίες είναι μικρότερης ηλικίας και έχουν πτωχή απάντηση στα φάρμακα τα οποία χορηγούμε, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση.


Δηλαδή, είτε χορηγήσουμε μεγάλες ποσότητες φαρμάκων, είτε χορηγήσουμε πολύ μικρές το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: καταλήγουμε να έχουμε ένα με δύο έμβρυα, το οποίο είναι και ο ορισμός της πτωχής απάντησης των ωοθηκών. Γι’ αυτό και οι γυναίκες αυτές ονομάζονται πτωχές απαντήτριες


Έχουμε λοιπόν καταλήξει στον τροποποιημένο φυσικό κύκλο, όπου κατά κάποιο τρόπο ξεγελάμε τις ωοθήκες και χορηγούμε πολύ μικρή ποσότητα φαρμάκων –γοναδοτροπινών-με αποτέλεσμα να έχουμε την σιγουριά ότι θα πάρουμε 1-2 ωάρια από τα ωοθυλάκια της γυναίκας χωρίς να κινδυνεύουμε να έχουμε ερρηγμένα ωοθυλάκια ή ωοθυλάκια χωρίς ωάρια, όπως συμβαίνει στο φυσικό κύκλο. Αυτή λοιπόν είναι μια παραλλαγή του φυσικού κύκλου.

Γίνεται λοιπόν μια θεραπεία επαναλαμβανόμενων προσπαθειών όπου τα ωάρια που ανευρίσκονται γονιμοποιούνται κάθε φορά με το σπέρμα του συντρόφου και τα έμβρυα που δημιουργούνται καταψύχονται. Όταν συγκεντρωθούν 3-4 έμβρυα πολύ καλής ποιότητας, αυτά αποψύχονται και γίνεται μία μόνο εμβρυομεταφορά με όλα τα έμβρυα μαζί. Τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής φθάνουν το 25% ανά εμβρυομεταφορά, ποσοστό εξαιρετικό ειδικά για γυναίκες με ελάχιστη παραγωγή ωαρίων ή/και προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας.


Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι συνήθως χρειάζονται αρκετοί κύκλοι (1-3) για να συλλέξουμε τελικά 3 έμβρυα καλής ποιότητας. Η οικονομική επιβάρυνση όμως είναι σημαντικά μικρότερη γιατί η χρέωση είναι ίδια με το φυσικό κύκλο και επιπλέον γίνεται μόνο μία εμβρυομεταφορά. Ταυτόχρονα είναι σημαντικά μικρότερο και το ψυχολογικό κόστος γιατί το ζευγάρι δεν ταλαιπωρείται με συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα μετά από εμβρυομεταφορές ενός εμβρύου κάθε φορά.


Σκοπός μας δηλαδή είναι η επίτευξη της βέλτιστης διέγερσης ανά έμβρυο που δημιουργούμε, ένας στόχος προς τον οποίο όλοι αγωνιζόμαστε και πρόθεση της ιατρικής είναι πάντα να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα.


Ο τροποποιημένος φυσικός κύκλος χρησιμοποιεί χαμηλότερες δόσεις φαρμάκων για να επιτευχθεί η μεταφορά 4 εμβρύων. Αυτή η προσπάθεια έχει μεγαλύτερη επιτυχία από το φυσικό κύκλο και έχει πολλαπλά οφέλη.


Το συμπέρασμα είναι ότι ο τροποποιημένος φυσικός κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι μια χαμηλού κινδύνου και φιλική προς την ασθενή διαδικασία, η οποία όμως πρέπει να γίνεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις πτωχής ανταπόκρισης, δηλαδή σε γυναίκες με προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία ή στα πρόθυρα της πρόωρης εμμηνόπαυσης, οι οποίες συνήθως δεν έχουν εναλλακτική λύση.