• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Θεραπείες Υπογονιμότητας - Άρθρα

H αρχική διερεύνηση της υπογονιμότητας αφορά τον κλινικό έλεγχο του ζευγαριού από το γυναικολόγο με το υπερηχογράφημα, τη σαλπιγγογραφία, τον έλεγχο του σπέρματος και ορμονολογικές εξετάσεις.


Η πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, αποτελεί τον πλέον απλό τρόπο ελεγχόμενης αναπαραγωγής και αποτελείται ουσιαστικά από μια σειρά υπερηχογραφημάτων της μήτρας και των ωοθηκών.


Η σπερματέγχυση είναι μια απλή μέθοδος υποβοήθησης της αναπαραγωγής κατά την οποία το σπέρμα υπόκειται μία επεξεργασία και με ανώδυνο τρόπο μεταφέρεται μέσα στη μήτρα της γυναίκας μετά την ωορρηξία. Μπορεί να γίνει και χωρίς την λήψη φαρμάκων.


Ο φυσικός κύκλος είναι ουσιαστικά μια εξωσωματική γονιμοποίηση όπου δεν χρησιμοποιούνται φάρμακα για την διέγερση των ωοθηκών και συνήθως παράγεται ένα μόνο έμβρυο. Χρησιμοποιείται σε ασθενείς με μειωμένη ωοθηκική ανταπόκριση, μεγάλη ηλικία ή ιατρικό ιστορικό που δεν επιτρέπει την λήψη γοναδοτροπινών (π.χ καρκίνος μαστού).


Στην Μικρογονιμοποίηση ICSI μεταφέρουμε τεχνητά το σπέρμα μέσα στο ωάριο και επιτυγχάνουμε καλύτερα ποσοστά γονιμοποίησης σε ασθενείς με μέτρια ποιότητα σπέρματος ή ιστορικό αποτυχημένης κλασσικής IVF .


Τεχνητή Ωρίμανση Ωαρίων IVM. Πρόκειται για μια τεχνική όπου η συλλογή των ωαρίων γίνεται αρκέτές ημέρες πριν την ωορρηξία, με ή χωρίς την χρήση ωοθηκικής διέγερσης. Η ωρίμανσή τους γίνεται σε ειδικούς εκκολαπτήρες, στο εργαστήριο.


Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση -PGD-PGS. Με την τεχνική αυτή πραγματοποιούμε βιοψία των εμβρύων που πρόκειται να μεταφερθούν στη μήτρα της γυναίκας. Ελέγχουμε τα έμβρυα κυρίως για χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Τρισωμία 21, 13, 18) ή σοβαρές κληρονομικές ασθένεις (Μεσογειακή Αναιμία).


Κρυοσυντήρηση - Κατάψυξη Ωαρίων. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για γυναίκες οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία που ενδέχεται να βλάψει τις ωοθήκες τους (π.χ. Ακτινοβολίες για θεραπεία καρκίνου) ή σε ανύπανδρες γυναίκες οι οποίες λόγω της ηλικίας τους επιθυμούν να καταψύξουν τα ωάριά τους για μελλοντική χρήση.


Κρυοσυντήρηση - Κατάψυξη Εμβρύων. Πρόκειται για μέθοδο ρουτίνας πλέον, όπου τα πλεονάζοντα έμβρυα που προκύπτουν από την Εξωσωματική Γονιμοποίηση καταψύχονται για να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά απο το ζευγάρι, είτα σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειάς τους, είτε για την απόκτηση ενός ακόμα παιδιού.


Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη ( ASSISTED HATCHING). Με την τεχνική αυτή λεπταίνουμε την εξωτερική μεμβράνη του εμβρύου έτσι ώστε αυτή να ραγεί πιο εύκολα και να γίνει πιο ανώδυνη η εμφύτευση του εμβρύου στο ενδομήτριο της μητέρας.


Βλαστοκύστη είναι ένα έμβρυο το οποίο έχει καλλιεργηθεί 2-3 ημέρες παραπάνω από τα άλλα έμβρυα και κατα συνέπεια είναι 5-6 ημερών. Σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση βλαστοκύστης φαίνεται να έχει περισσότερες πιθανότητες κύησης από αυτήν την κλασσικής εμβρυομεταφοράς.


Η δωρεά ωαρίων είναι πλήρως θεσμοθετημένη στη χώρα μας και γίνεται νόμιμα με ελεγμένες δότριες. Γίνεται συνήθως σε γυναίκες που δεν έχουν καλά ωάρια.


Η δωρεά σπέρματος γίνεται σε περιπτώσεις όπου έχει αποτύχει κάθε προηγούμενη προσπάθεια ανεύρεσης φυσιολογικών σπερματοζωαριών. Η Τράπεζα σπέρματος της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποιήσης έχει δότες, ελεγμένους μέ μια πλειάδα εξετάσεων, αιματολογικών, μικροβιολογικών και γενετικών. Το σπέρμα καταψύχεται για 6 μήνες πριν χρησιμοποιηθεί και ο δότης επανελέγχεται.


Η δωρεά εμβρύων συνίσταται στην δωρεά (και αποδοχή από το ζεύγος-λήπτη) πρόσφατα γονιμοποιημένων ωαρίων ή κρυοκατεψυγμένων εμβρύων. Είνα μια απόλυτα νόμιμη διαδικασία, παρ' όλο που δυστυχώς σπάνια βρίσκοντα ζευγάρια που να δωρίζουν τα έμβρυά τους σε άλλα με σοβαρά προβλήματα γονιμότητας.


Η παρένθετη μητρότητα είναι πλήρως νομικά θεσμοθετημένη στη χώρα μας και αφορά τις γυναίκες εκείνες οι οποίες έχουν υποστεί υστερεκτομή ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ανατομία της μήτρας τους. Επιπλέον είναι μια μέθοδος χρήσιμη σε γυναίκες στις οποίες έχει απαγορευθεί η εγκυμοσύνη λόγω άλλων ιατρικών προβλήμάτωντα οποία μπορείνα θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τους.