• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Γαλακτοσκόπηση μαστού και έκκριση θηλής

Η γαλακτοσκόπηση είναι μια τεχνική σε περίπτωση που υπάρχει έκκριση θηλής, η οποία χρειάζεται διερεύνηση πέρα από το γνωστό απεικονιστικό έλεγχο με μαστογραφία ή υπερηχογράφημα μαστού.


Στη γαλακτοσκόπηση ο γυναικολόγος έχει τη δυνατότητα να μπούμε με μια πολύ λεπτή κάμερα (0,8mm) μέσα στο μαστό δια μέσου της θηλής και των γαλακτοφόρων πόρων που καταλήγουν σε αυτή. Με τον τρόπο αυτό βλέπουμε εξαιρετικά καθαρά τους γαλακτοφόρους πόρους και βρίσκουμε βλάβες – όπως θήλωμα- που μπορεί να προκαλούν το παθολογικό έκκριμα της θηλής.


Με βάση τα αποτελέσματα της γαλακτοσκόπησης μπορούμε με ασφάλεια να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα της θεραπείας αν αυτή χρειάζεται. Μπορούμε δηλαδή να προχωρήσουμε συ ογκεκτομή ή πυραμιδοειδή εκτομή των γαλακτοφόρων πόρων ή και να καθησυχάσουμε την ασθενή εάν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και η γαλακτοσκόπηση είναι αρνητική.