• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Φυσικός Κύκλος

Από το ξεκίνημα της εξωσωματικής γονιμοποίησης που έγινε με φυσικό κύκλο χωρίς διέγερση των ωοθηκών, η θεραπεία της υπογονιμότητας έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξωσωματική γονιμοποίηση με τη χρήση φαρμάκων.


Ωστόσο, ο φυσικός κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Σχετίζεται με σχεδόν μηδενικό ποσοστό πολλαπλής κύησης, και μηδενικό κίνδυνο του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Ανά φυσικό κύκλο η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι φθηνότερη και λιγότερο χρονοβόρα θεραπεία, λιγότερο απαιτητική σωματικά και συναισθηματικά για τους ασθενείς. Είναι όμως και λιγότερο αποτελεσματική.


Η αποτελεσματικότητα του φυσικού κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης παρεμποδίζεται από τα υψηλά ποσοστά ακύρωσης λόγω της πρόωρης ωρίμανσης των ωαρίων, αλλά και την πιθανότητα τα ωοθυλάκια να μην περιέχουν ωάριο.


Σε 20 επιλεγμένες μελέτες με συνολικά 1800 φυσικούς κύκλους, τα αποτελέσματα ήταν: 819 εμβρυομεταφορές (45,5% ανά κύκλο) και 129 εγκυμοσύνες (7,2% ανά κύκλο και 15,8% ανά εμβρυομεταφορά).

Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψιν ποιές είναι οι κατάλληλες υποψήφιες για θεραπεία με φυσικό κύκλο.


Αυτές είναι:


  • Γυναίκες που δεν παράγουν ωάρια με τη διέγερση των ωοθηκών – Πτωχές απαντήτριες
  • Γυναίκες που δεν επιτρέπεται να πάρουν γοναδοτροπίνες –π.χ. με ιστορικό ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου
  • Γυναίκες που επιλλέγουν για προσωπικούς λόγους –π.χ. θρησκευτικούς- να μην πάρουν φάρμακα και να μην παράξουν πολλά ωάρια

Φυσικός κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης - Είναι μια βιώσιμη επιλογή θεραπείας;


Σε ένα φυσικό κύκλο, μόνο ένα ωοθυλακίο με ένα αυγό στο εσωτερικό του αναπτύσσεται συνήθως. Ο φυσικός κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι η γονιμοποίηση του ωαρίου αυτού χωρίς τη χρήση φαρμάκων για τη διέγερση της ωοθήκης. Οι ασθενείς παρακολουθούνται με υπερήχους και γίνεται ωοληψία. Εάν η ωοληψία είναι επιτυχής, το ωάριο γονιμοποιείται και μεταφέρεται στη μήτρα.

Τα οφέλη είναι η χρήση λιγότερων φαρμάκων και το χαμηλότερο κόστος ανά κύκλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει λιγότερη παρακολούθηση με υπερήχους και εξετάσεις αίματος. Χρησιμοποιούνται οι ίδιες τεχνικές διαδικασίες για την ωοληψία, τη γονιμοποίηση και την εμβρυομεταφορά, αλλά μόνο για το ένα αυγό ή εμβρύο.


Μειονεκτήματα της θεραπείας


Τα σημαντικά μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου έχουν περιορίσει τη χρήση της. Για παράδειγμα, σε περίπου 20% των περιπτώσεων, δεν ανακτάται ωάριο. Ένα επιπλέον 20% των κύκλων δεν παράγει κανένα έμβρυο και δεν καταλήγει σε εμβρυομεταφορά. Το προκύπτον ποσοστό εγκυμοσύνης μετά τη μεταφορά είναι μόνο 10%.

Επαναλαμβάνοντας όμως την διαδικασία μια νεαρή γυναίκα χωρίς πρόβλημα διέγερσης, τέσσερις ή πέντε φορές δεν είναι το ίδιο με μια κανονική εξωσωματική με 40-50% πιθανότητα επιτυχίας σε ένα κύκλο.