• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Εξωσωματική γονιμοποίηση με IMSI

Η IMSI είναι μία νέα μέθοδος Εξωσωματικής Γονιμοποίησης με υπερμεγένθυνση των σπερματοζωαρίων, κατά την οποία τα σπερματοζωάρια μεγεθύνονται και επιλέγονται σε ειδικό μικροσκόπιο. Η IMSI δίνει στο γυναικολόγο την δυνατότητα της καλύτερης επιλογής σπερματοζωαρίων και δημιουργεί προϋποθέσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των παραγόμενων ωαρίων στην εξωσωματική γονιμοποίηση.



Τα σπερματοζωάρια παρατηρούνται σε μικροσκόπιο συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή και μεγεθύνονται έως και 14.000 φορές. Έτσι γίνονται ορατές και οι πιο μικρές λεπτομέρειες. Με την IMSI έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ανωμαλίες, οι οποίες διαφοροποιούν σημαντικά τα σπερματοζωάρια. Επιλέγονται έτσι αυτά με τη φυσιολογικότερη μορφολογία και γονιμοποιούν με ICSI (μικρογονιμοποίηση)τα ωάρια.


Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι η μικρογονιμοποίηση (ICSI) συνδυαζόμενη με την μέθοδο της IMSI μειώνει την πιθανότητα αποβολών στην εξωσωματική γονιμοποίηση και αντίστοιχα βελτιώνει:

· το ποσοστό γονιμοποίησης

· το ποσοστό των εμβρύων που φτάνουν στο στάδιο της βλαστοκύστης

· την πιθανότητα εγκυμοσύνης


Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου συνδυασμού είναι αδιαμφισβήτητα και για αυτό το λόγο εφαρμόζουμε όλο και συχνότερα την IMSI στη εξωσωματική γονιμοποίηση.


Τα ζευγάρια που φαίνεται να ευνοούνται περισσότερο από την IMSI είναι αυτά που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως,

· ολιγοασθενοσπερμία

· τερατοσπερμία

· αζωοσπερμία

· ιστορικό με χαμηλή γονιμοποίηση μετά από κλασσική μικρογονιμοποίηση

· ιστορικό αποβολών