• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Δωρεά ωαρίων - Άρθρα

Η δωρεά ωαρίων είναι απαραίτητη σε πολλά ζευγάρια, αλλά και μόνες γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν παιδιά.

Το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας, επιτρέπει μέσα από αυστηρά καθορισμένες και τυπικότατες διαδικασίες να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτέ να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους.

Στην κατηγορία αυτή θα απαντηθούν πολλές απορίες σας σχετικά με τη δωρεά ωαρίων και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται.