• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Απαγόρευση εξωσωματικής στην Τουρκία

Στην Τουρκία από τις 6 Μαρτίου 2010 ισχύει νέος νόμος που κάνει παράνομη την εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο νόμος για την «προστασία του τουρκικού γένους», όπως λέγεται, διώκει ποινικά εκτός από τη μητέρα, και όσους εμπλέκονται στη διαδικασία της εξωσωματικής, δηλαδή γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό ακόμη και δότες.


Η δωρεά σπέρματος είναι ήδη παράνομη στην Τουρκία. Έως τώρα όμως πολλές γυναίκες στην Τουρκία μετέβαιναν στο εξωτερικό για την αναζήτηση δότη σπέρματος, συμβάλλοντας στον λεγόμενο “Τουρισμό Γονιμότητας”. Βεβαίως ένα άλλο όνομα θα μπορούσε να είναι “Εξορία Γονιμότητας” λόγω της απαγόρευσης στη χώρα τους.


Η ιατρική κοινότητα χαρακτηρίζει το νόμο ως μεγάλο βήμα προς τα πίσω, κατηγορώντας την τούρκικη κυβέρνηση για την μη προσαρμογή της στα σημερινά δεδομένα.


Οι νόμοι και οι κανονισμοί που απευθύνονται στις θεραπείες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Σε κάποιες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, ακόμα και κάθε πολιτεία μπορεί να έχει τη δική της νομοθεσία.


Η Ιταλία μέχρι πρόσφατα είχε έναν από τους πιο αυστηρούς νόμους που απαγόρευε τη δωρεά γαμετών, την κατάψυξη ωαρίων και εμβρύων ενώ επέτρεπε τη γονιμοποίηση έως τριών ωαρίων και την εμφύτευσή τους στην μήτρα της γυναίκας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα των εμβρύων ή η ηλικία της.

Λόγω της ποικιλίας νομοθεσιών που παρατηρούνται στην Ευρώπη εκατοντάδες ζευγάρια έρχονται στην Ελλάδα ετησίως για εξωσωματική.