• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Αντιμυλλέρια Ορμόνη (ΑΜΗ)

Άρθρα εφημερίδων αναφέρουν ότι ερευνητές έχουν αναπτύξει ένα καινούριο τεστ, με το οποίο οι γυναίκες μπορούν να προβλέψουν τον αριθμό των ωαρίων που υπάρχουν στις ωοθήκες τους, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να προγραμματίσουν την εγκυμοσύνη τους.


Το τεστ έχει σχεδιαστεί να μετρά τη συγκέντρωση της αντιμυλλέριας ορμόνης (ΑΜΗ), η οποία εκκρίνεται στις ωοθήκες. Χαμηλά επίπεδα της ορμόνης αυτής υποδηλώνουν χαμηλό αριθμό ωαρίων, ενώ αντίθετα υψηλά επίπεδα (ΑΜΗ) μπορούν να οδηγήσουν σε μια φυσιολογική σύλληψη.


Το συγκεκριμένο τεστ παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία συγκριτικά με τον παραδοσιακό τρόπο μέτρησης της FSH, αλλά ακόμα είναι χρήσιμο για ερευνητικούς σκοπούς και όχι σαν καθαρός αξιολογικός δείκτης.


Προς το παρόν, δεν υπάρχει μια ακριβή και ευαίσθητη μέθοδος να προβλέπει τον αριθμό και την ποιότητα των ωαρίων και φυσικά την πιθανότητα να μείνει μια γυναίκα έγκυος