• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Αιτίες Ανδρικής Υπογονιμότητας

Αίτια της Ανδρικής Υπογονιμότητας


Ο όρος Ανδρική Υπογονιμότητα αναφέρεται στην ανικανότητα ενός άνδρα να επιτύχει εγκυμοσύνη. Αντιπροσωπεύει το 40-50 % της υπογονιμότητας και συνήθως οφείλεται σε προβλήματα στο σπέρμα.

Αιτίες

Προ-ορχικές αιτίες
Είναι συνθήκες που εμποδίζουν την σωστή λειτουργία των όρχεων και περιλαμβάνουν περιπτώσεις ορμονικών διαταραχών και κακής γενικής κατάστασης της υγείας: • Παχυσαρκία
• Ναρκωτικά , αλκοόλ
• Ποδηλασία, ιππασία
•Αναβολικά στεροειδή, χημειοθεραπεία
• Γενετικές ανωμαλίες

Κάπνισμα

Οι καπνιστές έχουν περίπου 30 % υψηλότερες πιθανότητες υπογονιμότητας. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι το κάπνισμα σκοτώνει τα κύτταρα του σπέρματος .

Ηλικία
Δεδομένου ότι στα άτομα μεγάλης ηλικίας υπάρχει μια σταθερή μείωση της ποιότητας του σπέρματος, η μείωση αυτή φαίνεται να οφείλεται σε βλάβη του DNA .


Ορχικοί παράγοντες
Είναι αυτοί όπου οι όρχεις παράγουν σπέρμα χαμηλής ποσότητας ή/και κακής ποιότητας παρά την κατάλληλη ορμονική υποστήριξη και περιλαμβάνουν:
• Ιδιοπαθή ολιγοσπερμία – ανεξήγητης αιτιολογίας και υπεύθυνης για το 30% της ανδρικής υπογονιμότητας.
• Γενετικές ανωμαλίες στα χρωμοσώματα Χ και Υ (σύνδρομο Klinefelter)
• Καρκίνοι & Ακτινοθεραπεία
• Κρυψορχία
• Κιρσοκήλη, Υδροκήλη
• Τραύμα
• Παρωτίτιδα
• Ελονοσία


Μεταορχικοί παράγοντες
Είναι αυτοί που μειώνουν την ανδρική γονιμότητα λόγω συνθηκών που επηρεάζουν το ανδρικό γεννητικό σύστημα μετά την παραγωγή σπέρματος στους όρχεις και περιλαμβάνουν ελαττώματα του γεννητικού συστήματος καθώς και προβλήματα στην εκσπερμάτιση :
• Απόφραξη του σπερματικού πόρου
• Κυστική Ίνωση
• Προστατίτιδα
• Παλίνδρομη εκσπερμάτιση
• Ανικανότητα στύσης